Opracowanie koncepcji

Na bazie przeprowadzonych przez nas testów dostarczamy klientowi raport prezentujący możliwości realizacji projekt za pomocą systemu wizyjnego. Raport między innymi zawiera „szkic” rozwiązania zadania (rozmieszczenie sprzętu i  przykładowe rozwiązanie programowe).