TPL Vision

Firma TPL Vision 2005 zajmuje się projektowaniem i produkcją oświetlenia LED przeznaczonego do stosowania w procesach przemysłowych, w których wykorzystywane są systemy wizyjne. TPL Vision specjalizuje się w aplikacjach robotycznych, takich jak sortowanie, podnieś i umieść, kontrola jakości, odczyt kodów, itp.