Oprogramowanie Lighter

Pakiet oprogramowania składa się z programu Lighter (edytor) – do tworzenia projektów oraz Engine – który zarządza hardwarem znakowarki.

Lighter jest bardzo intuicyjnym oprogramowaniem posiadającym menu w języku polskim i wiele narzędzi ułatwiających prace.

Program Lighter obsługuje wszystkie znakowarki laserowe Datalogic.

Najważniejsze możliwości Lightera:

 • Intuicyjny interface w języku polskim
 • Możliwość importu DWF, DWG, AI, PLT, BMP, JPG …
 • Możliwość dodawania  w projekcie obiektów: tekstowych, kodów 1D, 2D, grafik wektorowych i rastrowych
 • Dane w obiektach tekstowych i kodach mogą być statyczne bądź dynamicznie aktualizowane – przez komunikację z PLC (Profinet, Eth TCP/IP, ETH IP, RS232)
 • Możliwość dynamicznego przeładowywania danych z windows – nr seryjny, data, godzina itp.
 • Wbudowany interfejs diagnostyczny
 • Kontroler do 4 silników krokowych (osi X, Y, Z i obrotu R) oraz portów I/O.

Najważniejsze możliwości Engine:

 • Możliwość zmiany trybu pracy między manualnym i automatycznym,
 • Możliwość używania dedykowanych skryptów realizujących zaawansowane funkcje – np. odczyt kodów zeskanowych skanerem ręcznym, odczyt danych z pliku excel itd.
 • Praca w trybie lokalnym lub zdanym – można udostępnić laser w sieci i połączyć się z nim Lighterem (Master) zainstalowanym na dowolnym komputerze.
 • Obsługa opcji znakowania w locie – MOF (marking on fly).
 • Podgląd statystyk pracy źródła, danych lasera.
 • Podgląd statystyk z weryfikatora jakości kodów MARVIS

Lighter – intuicyjny edytor projektów w języku polskim

Engine znakowarki – trzy tryby pracy

 • Tryb manualny –  W najprostszych stanowiskach znakowania typu job-shop możemy wykorzystać oprogramowanie do kontroli lasera. Wówczas operator stanowiska wybiera z listy projektów Engine ten który go interesuje, może włączyć podgląd projektu aby go spozycjonować oraz wystartować znakowanie przyciskiem w Engine lub wejściem cyfrowym START_MARKING.
 • Tryb Automatyczny – W większości projektów istnieje konieczność przesyłania danych do obiektów tekstowych i kodów DMC z urządzenia zewnętrznego PLC lub bazy danych. Taką możliwość umożliwiają dostępne w znakowarkach interfejsy komunikacyjne Profinet, Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, RS232. Lista komend ,którymi możemy zdalnie sterować laserem jest bardzo bogata, oprócz podstawowych jak otwarcie projektu, przeładowanie danych i start marking po możliwość zdalnego wysterowania silników krokowych, czy dynamicznej zmiany parametrów źródła.

W ten sam sposób w trybie automatycznym możemy wyzwalać skrypty realizujące różnego rodzaju funkcje np.  przechwytywanie danych odczytanych ze skanera ręcznego USB i wrzucanie ich do kodu DMC, zaciąganie danych z plików excel czy też dedykowane interfejsy użytkownika, w których  funkcjonalności operatora mogą być ograniczone do niezbędnego minimum.

Przykładowy interfejs użytkownika – Laser Dashboard

Tryb zdalny

Wszystkie znakowarki laserowe Datalogic (oprócz modelu Ulyxe) mają zintegrowany komputer embedded z Windows 10. Jeśli laser jest połączony z siecią jest możliwość udostępnienia urządzenia do połączenia zdalnego. Wówczas na innym komputerze musi być zainstalowany Lighter w wersji Supervisor (Master), który może przejąć kontrolę nad Engine znakowarki (Slave). Ten tryb pracy przydaje się w sytuacjach gdy laser zainstalowany na maszynie nie ma podłączonego monitora lub gdy mamy wiele laserów podłączonych w sieci lokalnej. Wówczas możemy się połączyć z Lighterem zdalnie lub wykorzystać Windowsowy pulpit zdalny.

Wiele możliwości wymiany danych między laserem a urządzeniami peryferyjnymi.

MARVIS – weryfikator jakości kodów

Lighter w wersji 7.1.3 i wyższych umożliwia obsługę MARVIS (MArk Read Verify Integrated Solution).

Jako weryfikator dający informację o trendzie jakości znakowanego kodu możemy zastosować dowolny skaner serii Matrix (w większości aplikacji optymalnym wyborem MATRIX 220 305-010 1.2MP DPM-R 12MM HP). Lighter umożliwia prostą parametryzację skanera parametrów oświetlacza, ostrości i czasu akwizycji oraz oczywiście ustawienie progu klasy kodu jaka nas interesuje – np. klasa B. Wówczas każdy wyznakowany kod nie spełniający tego warunku klasy będzie sygnalizowany wyjściem cyfrowym BAD_GRADE.

W Engine możemy na bieżąco śledzić statystyki znakowanych kodów i zapisywać je na serwerze ftp. Umożliwia to szybki powrót do błędnie wyznakowanego kodu i analizę, który parametr wpłynął na niską klasę. Oprócz tego w bazie danych jest zapisywane zdjęcie błędnie wyznakowanego kodu, pozwala to na szybkie wprowadzenie niezbędnych poprawek w parametrów źródła.

Filmik prezentujący rozwiązanie Marvis

Dokumentacja