Dobór sprzętu

W zależności od potrzeb klienta dobieramy odpowiedni zestaw zawierający kamerę inteligentną, optykę i oświetlenie, które będzie naszym zdaniem optymalne do realizacji zadania.  Najczęściej dobór sprzętu opieramy na podstawie wyników przeprowadzonych przez nas wcześniej testów.